Orman Bedelleri – 15 STK

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

İlgi: a) 25.03.2020 tarihli yazımız

Yazının .pdf versiyonunu görüntülemek/indirmek için tıklayın.

Bilindiği üzere, korona virüs salgını Türkiye’de özellikle madencilik sektörünü etkilemekte olup, Covid-19 virüs salgını nedeniyle tedbirlerden etkilenen mükelleflerin vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılacak sektör ve iş kolları kapsamına madencilik sektörü de dahil edilmiştir.

3213 sayılı Maden Kanunu çerçevesinde madencilik faaliyetleri kapsamındaki ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16. maddesinin Uygulama Yönetmeliği’ne istinaden Bakanlıklarının onayına tabi orman izinlerinden kaynaklanan “Ağaçlandırma bedeli” ve “Arazi izin bedeli” ödemeleri ile Bakanlıkları tarafından onaylanmış yeni izin alanlarının bedellerinin ödemelerinin 6 ay süreyle ertelenmesi ve faizsiz taksitlendirilmek suretiyle yapılandırılabilmesinin de mücbir sebepler kapsamında değerlendirilerek sektörümüzde yer alan firmalara destek olunması hususu yönünde talebimiz ilgide kayıtlı yazımız ile Bakanlıklarına iletilmişti. Bu defa, Covid-19 virüs salgını nedeniyle özel şahıs ve şirketlerin bu süreçte olumsuz etkileneceği, ödeme zorluğu yaşayacağı, bunun da ekonomide durgunluğa ve istihdam daralmasına neden olacağı değerlendirilmekte olduğu ve ülke ekonomisine, istihdama yönelik olası katkıda bulunulması, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin yaşanan bu durumdan daha az etkilenmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından turizm tesisi maksadıyla verilen izinler hariç olmak üzere devlet ormanlarında gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince verilen izinlerden 1/4/2020 tarihi ve 30/6/2020 (dahil) tarihi arasındaki dönemde her ne ad altında olursa olsun alınacak tüm bedellerin başvuru şartı aranmaksızın üç ay süreyle ertelenmesi ve bu alacaklara ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir gecikme zammı veya faizi uygulanmadan tahsil edilmesi yönünde 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununa Geçici Madde 13 eklenerek düzenleme yapılması için TBMM’ye yasa taslağı sunulduğu bilgisi edinilmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti’nden başlayarak dünyanın dört bir yanına yayılan virüs salgını Türkiye’de madencilik sektörünü, diğer sektörler gibi Mart ayından itibaren değil Ocak ayı itibariyle etkilenmeye başlamıştır. Türkiye’nin 2019 yılı verilerine göre toplam maden ihracatı 4,3 milyar USD düzeyinde iken bunun 1,3 milyar doları Çin’e gerçekleştirilmiştir. Çin’de inşaat sektöründe yaşanan daralma ile hali hazırda Çin’e gerçekleştirdiğimiz ihracatta düşüş söz konusu iken yaşanan virüs salgını sebebi ile seyahatlerin kısıtlanması sonucunda Çin’deki fabrikaların üretimlerini durdurması ile sektör ciddi anlamda durma noktasına gelmiştir. Salgının başladığı günden bu yana madencilik sektörü üretimi ve ihracatında düşüş yaşanmaktadır. Salgının Çin’den sonra Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyanın geneline de yayılmış olması nedeniyle ihracatta yaşanan düşüş diğer önemli pazarlarımıza da yansımış olup salgının ne kadar süreceği bilinemediği için maden sektörü üzerindeki olumsuz etkilerinin gerekli önlemler alınmadığı takdirde yılın geri kalanına da yansıyacağı; üretim ve ihracattaki düşüşün diğer aylara yansımasının da katlanarak devam edeceği öngörülmektedir. Bu minvalde, Ocak ayından beri madencilik sektörünün salgının yarattığı ekonomik sıkıntılara doğrudan maruz kalması ve tüm ana pazarlarımızdan gelen sipariş iptalleri ve üretimin durma noktasına gelmiş olması sebepleriyle, yasa taslağında 1/4/2020 tarihi ve 30/6/2020 (dahil) tarihi arasındaki dönemde her ne ad altında olursa olsun alınacak tüm bedellerin başvuru şartı aranmaksızın üç ay süreyle ertelenmesi yönünde yapılan düzenlemenin, başlangıç tarihinin 1/2/2020 olarak esas alınarak söz konusu tüm bedellerin 1/1/2021 tarihine kadar ertelenmesi şeklinde yeniden düzenlenmesi hususunda bilgileri ve gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

MADEN PLATFORMU

AGÜB Agrega Üreticileri Birliği

AMD Altın Madencileri Derneği

AYSO Aydın Sanayi Odası

BAİB Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği

ÇAMAD Çanakkale Madenciler Derneği

EBMAD Ege Bölgesi Madenciler Derneği

EMİB Ege Maden İhracatçıları Birliği

İMİB İstanbul Maden İhracatçıları Birliği

KİSAD Kireç Sanayicileri Derneği

KÖMÜRDER Kömür Üreticileri Derneği

SERHAM Seramik, Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri Derneği

TÇMB Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

TÜMMER Tüm Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği

TMD Türkiye Madenciler Derneği

YMGV Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı

Yazının .pdf versiyonunu görüntülemek/indirmek için tıklayın.

Comments are closed.