Madencilik Platformu Ortak Yazı

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ

GENEL SEKRETERLİĞİ

Yazıyı word dosyası olarak indirmek için tıklayınız.              

Malumları olduğu üzere, Çin’de ortaya çıkan ve dünya geneline ve özellikle de Avrupa’ya hızlıca yayılan ölümcül korona (COVID-19) virüsü salgısı nedeniyle ihracatımızda aksaklıklar yaşanmaya başlanmıştır. Madencilik sektörünün en büyük pazarı olan Çin’e gerçekleştirilen ihracatın tamamen durması ve diğer önemli ihracat pazarlarımız Avrupa ve Amerika’da virüs salgınından ciddi etkilenmesi sonrasında madencilik sektörümüz büyük sıkıntı yaşamaktadır.

2020 yılı mart ayının ilk 15 gününde, Çin’e gerçekleştirdiğimiz doğaltaş ihracatımız yaklaşık %70 düşmüş yine benzer şekilde metalik cevherler ve endüstriyel mineraller ihracatımız durumdan olumsuz etkilenmiştir. Anılan dönemde; Tabi Boratlar ve Konsantreleri ihracatımız %40, Krom cevheri ihracatımız %37, çinko cevheri ihracatımız %65, feldspat ihracatımız %48, kuvars ihracatımız %17, pomza ihracatımız %36, Perlit ihracatımız %60 ve diğer ferro alaşım ihracatımız %83 düşmüştür.

Madencilik sektörü tarım sektörü ile toplumların hammadde ihtiyaçlarını sağlayan iki temel üretim alanından biri olmakla birlikte, yaklaşık 4,7 milyarlık ihracat rakamına ek olarak diğer sektörlere hammadde üreterek ülkemizde 40 milyar dolara yakın bir değer oluşturmaktadır.

İhracatta yaşanan bu sıkıntıların yanında, ülke içerisinde tüketilen hammaddeleri sağlayan madencilik sektörünün alt kollarında faaliyet gösteren özellikle KOBİ niteliğindeki şirketler, üretim ve tahsilat süreçlerinde ciddi sıkıntılar yaşamaya başlamışlardır.

Mevcut durumda madencilik sektöründe mevcut siparişlerin iptal edilmesi veya bekletilmesi ve yeni sipariş alınamaması nedeniyle üretici/ihracatçı firmalarımızın yaşadığı sıkıntıların azaltılmasına yönelik alınacak önlemler sektörümüz açısından büyük önem arz etmektedir.

Madencilik Sektöründe yer alan sivil toplum örgütlerinin tamamına yakınını çatısı altında bulunduran Maden Platformu’nda yer alan (Agrega Üreticileri Birliği, Altın Madencileri Derneği, Aydın Sanayi Odası, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Çanakkale Madenciler Derneği, Ege Bölgesi Madenciler Derneği, Ege Maden İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Kireç Sanayicileri Derneği, Kömür Üreticileri Derneği, Seramik, Cam ve Çimento Ham maddeleri Üreticileri Birliği, T. Mermer Doğal taş ve Makinaları Üreticileri Birliği, Türkiye Madenciler Derneği, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı) Sivil Toplum Kuruluşlarınca yapılan değerlendirmede madencilik sektörüne yönelik alınması beklenen aşağıdaki önlemlerin ilgili Bakanlıklara iletilmesinde mutabık kalınmıştır.

Ticaret Bakanlığımız tarafından alınması beklenen önlemler:

 • İhracatçı firmaların kısa vadeli borçları için cansuyu kredisi verilmesi,
 • Merkez Bankası kaynaklı reeskont kredilerinin (Eximbank dahil), Eximbank’ın diğer tüm kredilerine ilişkin geri ödemelerin en az 3 ay ertelenmesi,
 • Madencilik sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin kullanmış oldukları kredileri ödemelerinin en az 3 ay ertelenmesi,
 • Yurtdışına yüklenmiş-teslimatı yapılmış mal bedellerinin alıcılar tarafından geri ödenmemesi halinde, Eximbank sigorta sisteminin devreye girmesi ve Türk Bankalarınca kısa vadeli önlem kredisi sağlanması,
 • Enerji payları, KDV ödemeleri, SGK primleri ve muhtasar vergilerle ilgili ödemeler en az 3 ay ertelenmesi,
 • Fabrikaların ve yan sanayicilerin çalışamayacakları dönem zarfında acil ihtiyaçları için (maaş, kira, vs.) destek paketi çıkarılması,
 • Kısa çalışma ödeneğinin acilen devreye alınıp, mağdur işletmelerde öncelikle kullandırılması sağlanması
 • Esnek çalışma sisteminin hızlandırılarak, geri ödeme çalışma süresinin 6 aya kadar yayılabilmesi sağlanmalı,
 • Irak gümrük çıkış kapılarında tır-dorse değişiminin dar bir alanda yapılması nedeniyle, tırların oluşturduğu kuyruk sonrası sınırda artan bekleme sürelerinin azaltılması ve bu durumun navlun fiyatlarına etkisinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılması,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız tarafından alınması beklenen önlemler:

 • Nisan ayı sonuna kadar Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) verilmesi gereken belgelerden olan imalat haritalarının hazırlanması hava ya da kara yolu ile seyahat etmeyi gerektirdiğinden 29. Madde belgelerinin MAPEG’e verilme süresinin haziran ayı sonuna kadar uzatılması,
 • Ruhsatlara bağlı olarak ödenmesi gereken Devlet hakkı bedellerinin yıl sonuna kadar ertelenmesi.
 • Ruhsat işlemleri ile ilgili MAPEG tarafından 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında talep edilen firmaların vadesi geçmiş borcu bulunmaması şartının kaldırılması

Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından alınması beklenen önlemler:

 • 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince madencilik faaliyetleri için verilen orman izinleri için izin olur tarihine göre yıllık ödenen arazi izin bedellerinin, bu yıla özgü olarak 6 ay süre ile ertelenmesi

Bilgileri ve sektörümüzle ilgili yaşanan sorunların çözümüne yönelik alınması gereken önlemlerle ilgili yönetim kurulu üyelerimizin değerlendirmelerine yönelik desteklerinizi arz ederiz.

MADEN PLATFORMU

Agrega Üreticileri Birliği, Altın Madencileri Derneği, Aydın Sanayi Odası, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Çanakkale Madenciler Derneği, Ege Bölgesi Madenciler Derneği, Ege Maden İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Kireç Sanayicileri Derneği, Kömür Üreticileri Derneği, Seramik, Cam ve Çimento Ham maddeleri Üreticileri Birliği, T. Mermer Doğal taş ve Makinaları Üreticileri Birliği, Türkiye Madenciler Derneği, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı                                                                              

Yazıyı word dosyası olarak indirmek için tıklayınız.              

Comments are closed.