Hazine ve Maliye Bakanlığı Yazısı

14.04.2020

Yazıyı word dosyası olarak indirmek için tıklayınız.

Sayın Dr. Berat ALBAYRAK

HAZİNE VE MALİYE BAKANI

Sayın Bakanım,

Koronavirüs (COVID-19) salgınının en fazla etkilendiği madencilik sektörü için 15 STK olarak hazırlamış olduğumuz raporumuz 25.03.2020 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve Tarım ve Orman Bakanlığımıza sunulmuştur.

Sektörümüzün büyük ihtiyaç duyduğu destek taleplerimizi ekte bilgi ve takdirlerinize saygılarımızla arz ederiz.

 

MADEN PLATFORMU
AGÜB Agrega Üreticileri Birliği
AMD Altın Madencileri Derneği
AYSO Aydın Sanayi Odası
BAİB Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği
ÇAMAD Çanakkale Madenciler Derneği
EBMAD Ege Bölgesi Madenciler Derneği
EMİB Ege Maden İhracatçıları Birliği
İMİB İstanbul Maden İhracatçıları Birliği
KİSAD Kireç Sanayicileri Derneği
KÖMÜRDER Kömür Üreticileri Derneği
SERHAM Seramik, Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri Derneği
TÇMB Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
TÜMMER Tüm Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği
TMD Türkiye Madenciler Derneği
YMGV Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı

Sektörün Destek Talepleri

No İlgili Bakanlık Sektörün Yükümlülükleri ve Talepleri

 

1 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Kanununun 29/4. maddesi gereğince Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken 2019 yılı işletme faaliyeti ile ilgili teknik belgelerin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar verilebilmesi,
2 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Kanununun 14. maddesi gereğince Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2019 yılı Devlet Hakkı’nın, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenebilmesi,
3 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Kanununun 11.maddesi kapsamında gerçekleştirilen tetkiklerin, iş sağlığı ve güvenliği ile ruhsat sahiplerinin önem arz eden taleplerinden hariç olanlarının bir süreliğine ertelenmesi,
4 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Kanununun 13. maddesi kapsamında, Ocak ayı içerisinde ödenemeyen ruhsat bedelinin Haziran ayı sonuna kadar iki katı olarak ödenmesine ilişkin hüküm kapsamındaki sürenin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılması,
5 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Kanununun 17 ve 24.maddeleri kapsamında arama ruhsatları için verilecek arama faaliyet raporları ve/veya işletme ruhsat taleplerine ilişkin rapor ve projelerin süre bitim tarihlerinin 6 ay uzatılması,
6 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Kanununun 24. maddesi kapsamında işletme ruhsatlarının süre uzatım taleplerinin ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç altı ay öncesine kadar yapılmasına ilişkin hükmün 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmaması, süre uzatım talebinin ruhsat süresi sonuna kadar yapılabilmesinin sağlanması, süre uzatım taleplerinde verilmesi gereken zorunlu belgelerin tamamlanması için de 3 ay ek süre verilmesi,
7 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Kanununun 29/11. maddesi gereğince işletme ruhsat yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl içinde izinlerin alınamaması halinde idari para cezası uygulanacağına dair hüküm kapsamındaki mevcut işletme ruhsatlarının 3 yıllık süresinin 6 ay uzatılmasına,
8 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2020 yılında işletme izinli ruhsat sahalarında asgari üretimler gerçekleştirilememiş ise Maden Kanununun 29/12. maddesinin uygulamasında 2020 yılına bakılmaksızın değerlendirme yapılması,
9 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Kanunu kapsamında yürütülen işlemlerde verilmesi zorunlu olan 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun olmadığına dair belgenin 2020 yılı işlemleri için talep edilmemesi,
10 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Kanununun 30. maddesi kapsamında ihalesi ilan edilen sahaların ihalelerinin bir süreliğine ertelenmesi,
11 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Kanununun ilgili maddeleri kapsamında mali ve teknik eksikliklerin tamamlanması için verilen sürelere ek 6 ay daha süre verilmesi,
12 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Kanunun 14/5. maddesi gereğince işletme izni olan maden ruhsatlarından her yıl en az ruhsat bedeli kadar Devlet hakkı alınacağı hükmünün çalışmayan ruhsatlara 2020 yılı için tahakkuk ettirilmemesi,
13 Tarım ve Orman Bakanlığı TBMM’ye sunulan yasa taslağında öngörülen tarihlerin; “Orman Genel Müdürlüğü tarafından turizm tesisi maksadıyla verilen izinler hariç olmak üzere Devlet ormanlarında gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına  6831 sayılı Orman Kanunu gereğince verilen izinlerden 21.02.2020-30.06.2020 (dahil) her ne ad altında olursa olsun alınacak tüm bedellerin başvuru şartı aranmaksızın 01.01.2021 tarihine kadar ertelenmesi ve bu alacaklara süre sonuna kadar herhangi bir gecikme zammı ve faizi uygulanmadan taksitlendirilerek ödenmesi” şeklinde düzenlenme yapılması,
14 Tarım ve Orman Bakanlığı 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında madencilik faaliyetlerine ilişkin 2020 yılında verilen yeni orman izinleri için izin sahipleri tarafından 3 ay içinde ödenmesi gereken Ağaçlandırma Bedeli, Arazi İzin Bedeli ve Teminat Bedelleri’nin ödenmesi için ek 6 ay süre verilmesi ve faizsiz taksitlendirilerek yapılandırılması,

Yazıyı word dosyası olarak indirmek için tıklayınız.

Comments are closed.