DEİK – MADEN PLATFORMU BULUŞMASI

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin de içerisinde yer aldığı madencilik sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından oluşan “Maden Platformu”, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Sayın Nail OLPAK ile madencilik sektöründeki güncel gelişmeler, sektör sorunları ve kamuoyunda sektörümüzün algısına yönelik yapılan çalışmaları istişare edebilmek adına 2 Mart 2021 Salı günü dijital ortamda biraraya geldi.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aydın DİNÇER’in açılış konuşması ve sektör sunumu ile başlayan programda, amacımızın DEİK gibi çatı kuruluşları sektörümüz hakkında bilgilendirerek, katılacakları üst düzey toplantılarda, kamuoyunda madencilik ile ilgili yanlış bilinenleri yeri geldiğinde doğru ifade edilebilmesini sağlamak olduğu vurgulanmıştır. Sayın Dinçer sunumunda, madenlerin pek çok lokomotif sektöre hammadde ve enerji kaynağı olduğunun altını çizerek madenlerin kullanım alanlarının çok çeşitli olduğu ve madenler olmadan bugün sahip olduğumuz birçok ürüne sahip olamayacağımızı vurgulamıştır. Ayrıca kamuoyunda her geçen gün madencilik faaliyetleri artıyor, ormanlar yok oluyor şeklinde oluşturulan negatif algıya karşılık olarak, son 10 yıl içerisinde sektörde arama ve işletme ruhsat sayılarında belirgin düşüş yaşandığını ve Türkiye’nin orman varlığının son 20 yılda %10 arttığını ifade etmiştir. Madencilik faaliyetlerinin toplam orman alanlarının sadece binde 2,9’unda yapıldığının altını çizerek, Türkiye’nin yıllık 32 milyon metreküp oduna ihtiyacı olduğunu, madencilik sektörü için kesildiği varsayılan ağaçların da madencilik yapılmasa dahi üretilmesi gereken miktarın içerisinde yer aldığını belirtmiştir. Sunumunun sonunda maden ihracatı ile ilgili istatistiki verileri de paylaşan Sayın Dinçer, Orman Kanununun 16’ncı maddesinin uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin gündemde olan çalışmalarla birlikte madencilik faaliyetlerinin yapılamaz hale geleceğini vurgulamıştır. Madencilik faaliyetleri sonrasında arazinin rehabilite edilerek yeniden doğaya kazandırıldığını ve bu alanlarda yeniden birçok tarım faaliyetinin gerçekleştiğini de sözlerine eklemiştir.

Sonrasında söz alan DEİK Başkanı Sayın Nail OLPAK, algıyı oluşturmanın en önemli unsur olduğunu ve bu toplantıda yapılan sunum sonrası madencilik ile ilgili algısının olumlu yönde değiştiğini belirtmiştir. Yapılan üst düzey toplantılarda konu madencilik olduğunda bu yeni algı ile yorum ve görüşlerde bulunacağını söylemiştir. Sayın OLPAK’ın konuşması sonrasında sırasıyla Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mevlüt KAYA, TOBB Madencilik Meclisi Başkanı aynı zamanda Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı’nı da temsilen Sayın İbrahim Halil KIRŞAN, Türkiye Madenciler Derneği 2. Başkanı aynı zamanda Altın Madencileri Derneği’ni de temsilen Sayın Mehmet YILMAZ, Agrega Üreticileri Birliği Başkanı Sayın Şevket KORUÇ, TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim ALİMOĞLU, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Doğal Kaynaklar Başkanı Sayın Suat BOZTAŞ ve Çanakkale Madenciler Derneği Başkanı Sayın Mehmet Naci TÜLEK söz alarak madencilik ve sektörün sorunları ile ilgili görüşlerini iletmişlerdir.

Toplantının sonunda yeniden söz alan Sayın Nail OLPAK, bu toplantı sonucunda DEİK çatısında madencilik ile ilgili yapılması gerekenler ve yanlış anlaşılmanın giderilmesi hususunda çok net bir algı oluşturulduğunu ve belirli platformlara konuyu taşıyacaklarını söylemiştir.

Önümüzdeki günlerde “Maden Platformu”nun diğer çatı kuruluşlar ile de benzer toplantılar gerçekleştirerek sektör ile ilgili yanlış algının ortadan kaldırılması için bir araya geleceği ifade edilmiştir.

Comments are closed.