ETKB Koronavirüs Talepleri

25.03.2020

Sayın Fatih DÖNMEZ

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI

Yazıyı word dosyası olarak indirmek için tıklayınız.

Sayın Bakanımız,

Koronavirüs (COVID-19) kapsamında tüm işletmelerimiz gerekli önlemleri almaktadır. Sektörümüz tüm çalışanlarını mevcut hali ile korumayı amaçlamaktadır.

Gelinen bu noktada Bakanlığımızın desteklerine ihtiyaç duyulduğundan, sektörümüzü temsil eden 15 STK tarafından mevcut ve sektörün önemli olduğunu düşündüğümüz beklentilerini açıklayan bir rapor hazırlanmıştır.

Raporumuzu ekte görüş ve takdirlerinize sunar, bizlere düşecek görevleri ifa etmeye hazır olduğumuzu bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

MADEN PLATFORMU
AGÜB Agrega Üreticileri Birliği
AMD Altın Madencileri Derneği
AYSO Aydın Sanayi Odası
BAİB Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği
ÇAMAD Çanakkale Madenciler Derneği
EBMAD Ege Bölgesi Madenciler Derneği
EMİB Ege Maden İhracatçıları Birliği
İMİB İstanbul Maden İhracatçıları Birliği
KİSAD Kireç Sanayicileri Derneği
KÖMÜRDER Kömür Üreticileri Derneği
SERHAM Seramik, Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri Derneği
TÇMB Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
TÜMMER Tüm Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği
TMD Türkiye Madenciler Derneği
YMGV Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı

  

 

 

KORONAVİRÜS SALGINININ MADENCİLİK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

 

Mevcut Durum

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan COVID-19 salgını, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede görülmeye başlanmış, salgın nedeniyle dünya ekonomisi durma noktasına gelmiştir.

Madencilik sektörünün en büyük pazarı olan Çin’e gerçekleştirilen ihracatın tamamen durması ve diğer önemli ihracat pazarlarımız Avrupa ve Amerika’da virüs salgınından ciddi etkilenmesi sonrasında madencilik sektörümüz büyük sıkıntı yaşamaktadır.

2020 yılı Mart ayının ilk 15 gününde, Çin’e gerçekleştirdiğimiz doğaltaş ihracatımız yaklaşık %70 düşmüş yine benzer şekilde metalik cevherler ve endüstriyel mineraller ihracatımız durumdan olumsuz etkilenmiştir. Anılan dönemde; Tabi Boratlar ve Konsantreleri ihracatımız %40, Krom cevheri ihracatımız %37, çinko cevheri ihracatımız %65, feldspat ihracatımız %48, kuvars ihracatımız %17, pomza ihracatımız %36, Perlit ihracatımız %60 ve diğer ferro alaşım ihracatımız %83 düşmüştür.

Madencilik sektörü tarım sektörü ile toplumların hammadde ihtiyaçlarını sağlayan iki temel üretim alanından biri olmakla birlikte, yaklaşık 4,7 milyarlık ihracat rakamına ek olarak diğer sektörlere hammadde üreterek ülkemizde 40 milyar dolara yakın bir değer oluşturmaktadır.

İhracatta yaşanan bu sıkıntıların yanında, ülke içerisinde tüketilen hammaddeleri sağlayan madencilik sektörünün alt kollarında faaliyet gösteren özellikle KOBİ niteliğindeki şirketler, üretim ve tahsilat süreçlerinde ciddi sıkıntılar yaşamaya başlamışlardır.

Mevcut durumda madencilik sektöründe mevcut siparişlerin iptal edilmesi veya bekletilmesi ve yeni sipariş alınamaması nedeniyle üretici/ihracatçı firmalarımızın yaşadığı sıkıntıların azaltılmasına yönelik alınacak önlemler sektörümüz açısından büyük önem arz etmektedir. Bu sorunların aşılması için ilgili Bakanlıklarımızdan yasal yükümlülüklerimizin bir kısmının ötelenmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

Bu kapsamda;

Sektörün Talepleri

 

No İlgili Bakanlık Sektörün Yükümlülükleri ve Talepleri

 

 

1 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Kanununun 29/4. maddesi gereğince Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken 2019 yılı işletme faaliyeti ile ilgili teknik belgelerin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar verilebilmesi,
2 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Kanununun 14. maddesi gereğince Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2019 yılı Devlet Hakkı’nın, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenebilmesi,
3 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Kanununun 11.maddesi kapsamında gerçekleştirilen tetkiklerin, iş sağlığı ve güvenliği ile ruhsat sahiplerinin önem arz eden taleplerinden hariç olanlarının bir süreliğine ertelenmesi,
4 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Kanununun 13. maddesi kapsamında, Ocak ayı içerisinde ödenemeyen ruhsat bedelinin Haziran ayı sonuna kadar iki katı olarak ödenmesine ilişkin hüküm kapsamındaki sürenin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılması,
5 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Kanununun 17 ve 24.maddeleri kapsamında arama ruhsatları için verilecek arama faaliyet raporları ve/veya işletme ruhsat taleplerine ilişkin rapor ve projelerin süre bitim tarihlerinin 6 ay uzatılması,
6 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Kanununun 24. maddesi kapsamında işletme ruhsatlarının süre uzatım taleplerinin ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç altı ay öncesine kadar yapılmasına ilişkin hükmün 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmaması, süre uzatım talebinin ruhsat süresi sonuna kadar yapılabilmesinin sağlanması, süre uzatım taleplerinde verilmesi gereken zorunlu belgelerin tamamlanması için de 3 ay ek süre verilmesi,
7 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Kanununun 29/11. maddesi gereğince işletme ruhsat yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl içinde izinlerin alınamaması halinde idari para cezası uygulanacağına dair hüküm kapsamındaki mevcut işletme ruhsatlarının 3 yıllık süresinin 6 ay uzatılmasına,
8 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2020 yılında işletme izinli ruhsat sahalarında asgari üretimler gerçekleştirilememiş ise Maden Kanununun 29/12. maddesinin uygulamasında 2020 yılına bakılmaksızın değerlendirme yapılması,
9 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Kanunu kapsamında yürütülen işlemlerde verilmesi zorunlu olan 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun olmadığına dair belgenin 2020 yılı işlemleri için talep edilmemesi,
10 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Kanununun 30. maddesi kapsamında ihalesi ilan edilen sahaların ihalelerinin bir süreliğine ertelenmesi,
11 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Kanununun ilgili maddeleri kapsamında mali ve teknik eksikliklerin tamamlanması için verilen sürelere ek 6 ay daha süre verilmesi,
12 Tarım ve Orman Bakanlığı 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında madencilik faaliyetlerine verilen yürürlükteki orman izinlerinin Arazi İzin Bedeli ödemelerinin 6 ay süre ile ertelenmesi ve faizsiz taksitlendirilerek yapılandırılması,
13 Tarım ve Orman Bakanlığı

6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında madencilik faaliyetlerine ilişkin 2020 yılında verilen yeni orman izinleri için izin sahipleri tarafından 3 ay içinde ödenmesi gereken Ağaçlandırma Bedeli, Arazi İzin Bedeli ve Teminat Bedelleri’nin ödenmesi için ek 6 ay süre verilmesi ve faizsiz taksitlendirilerek yapılandırılması

Yazıyı word dosyası olarak indirmek için tıklayınız.

Comments are closed.